Hỏi & Đáp 3.0

Hỏi & Đáp 3.0

Mời tham quan phiên bản 3.0 của Hỏi & Đáp để khám phá những chức năng mới lạ và hấp dẫn.
Tham Quan

Theo Hỏi & Đáp trên Facebook

Mời bạn cùng tham gia theo Hỏi & Đáp trên Facebook để được thông báo khi Hỏi & Đáp 3.0 đi vào hoạt động
Thích
Kiểu Gõ:  TELEX VNI VIQR OFF
Offline
7
Điểm
đấu tranh giai cấp ở VN hiện nay thể hiện ở những mặt nào?tại sao nói sự ra đời nhà nước vô sản là tất yếu?
+ Cách đây hơn 7 năm
+ Lượt xem : 26,374
Trả lời (12)
Hiển thị theo
Moderator

Offline
Bạn đi tìm sách hướng dẫn ôn thi triết học để xem nhé. Cuối cùng NN vô sản cũng đã ra đời thì tất yếu là như thế. * Đấu tranh giai cấp: - Theo triết học MLN đấu tranh giai cấp là đấu tranh giữa các giai cấp, những lực lượng xã hội, những tầng lớp xã hội có lợi ích cơ bản đối lập, đối kháng với nhau không thể điều hoà được. - Lênin định nghĩa về đấu tranh giai cấp như sau: “ Đấu tranh giai cấp là đấu tranh của một bộ phận nhân dân này chống bộ phận nhân dân khác, là cuộc đấu tranh của những người bị tước hết quyền, bị áp bức bóc lột chống bọn có đặc quyền đặc lợi, cuộc đấu tranh của công nhân làm thuê hay những người hữu sản hay giai cấp tư sản” * Tính phức tạp của đấu tranh giai cấp ở nước ta hiện nay : - Trong bối cảnh Liên Xô Đông Âu sụp đổ, hệ thống XHCN đang bị thoái trào tạm thời, CNTB đang tạm thời khắc phục những hạn chế và đang chiếm uy thế trên nhiều mặt quân sự, kinh tế, chính trị, xã hội. - Cuộc đấu tranh giai cấp hiện nay không còn trực diện như thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc mà nó ẩn giấu đằng sau qua các cuộc đấu tranh về kinh tế, văn hoá, tư tưởng. Cuộc đấu tranh giai cấp hiện nay không chỉ là đấu tranh bảo vệ chính quyền mà còn định hướng đi lên CNXH. - Một số cán bộ thoái hoá, biến chất vô tình hay hữu ý, trực tiếp hay gián tiếp đã tiếp tay cho những nhân tố gây mất ổn định xã hội đi ngược lại với lợi ích của nhân dân. - Mặt khác còn do những vấn đề toàn cầu đang đặt ra một cách gay gắt, nó nhường như lấn áp vấn đề đấu tranh giai cấp như AIDS, dịch cúm gia cầm, ô nhiễm môi trường, bùng nổ dân số… - Cuộc đấu tranh giai cấp ở nước ta hiện nay đang diễn ra trong từng con người một giữa cái thiện và cái ác, giữa cái bảo thủ, lạc hậu & cái tiến bộ, giữa cái cũ & cái mới, giữa truyền thống và hiện đại,… * Nội dung của cuộc đấu tranh giai cấp ở nước ta: - Cũng cố chính quyền về tay nhân dân để chính quyền thật sự là của dân, do dân & vì dân - Về kinh tế phải xây dựng thành công CNXH, trước hết phải thực hiện thành công CNH, HĐH đất nước. - Xây dựng thành công nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. - Giải quyết vấn đề giai cấp, dân tộc, tôn giáo, thực hiện khối đại đoàn kết dân tộc. - Phải sử dụng 1 cách có hiệu quả các thành phần kinh tế phi XHCN vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh. - Chống lại các luận điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, giữ vững định hướng phát triển XHCN.
+ Trả lời cách đây hơn 7 năm

Offline
Hic. Acer trả lời như triết gia hay Luật gia ấy. Thật bái phục.
+ Trả lời cách đây hơn 7 năm

Offline
sao chứ vô sản làm sao có tài sàn mà tất yếu.
+ Trả lời cách đây hơn 7 năm

Offline
hình như ở VN bây giờ không có đấu tranh giai cấp mà chỉ có công nhân đình công để đòi ban giám đốc công ty trả lại quyền lợi cho mình
+ Trả lời cách đây hơn 7 năm

Offline
tình trạng đấu tranh giai cấp bây giờ ko còn nữa , mọi người sống hòa đồng với nhau , người dân được quyền bầu cử quốc hội , bầu cho người mà mình tín nhiệm nhất , đó là 1 điều đáng khen ngợi , nhưng hiện nay vẫn còn tình trạng " quan tham " ăn xén , chia bớt của dân , hoặc ko chăm lo cho dân , thực hiện các biện pháp " đóng kịch " khi có đoàn thanh tra về , tuy nhiên ko phải tất cả lỗi điều do chính quyền , mà con phải là do ý thức của người dân , cần phải bit đoàn kết , cùng nhau hợp tác để phát triển đất nước
+ Trả lời cách đây hơn 7 năm

Offline
VN là nước chủ nghĩa, phát triển công bằng nên ko còn sự đấu tranh mà đó gọi là cạnh tranh công bằg.
+ Trả lời cách đây hơn 7 năm
Moderator

Offline
Bạn đi tìm sách hướng dẫn ôn thi triết học để xem nhé. Cuối cùng NN vô sản cũng đã ra đời thì tất yếu là như thế. * Đấu tranh giai cấp: - Theo triết học MLN đấu tranh giai cấp là đấu tranh giữa các giai cấp, những lực lượng xã hội, những tầng lớp xã hội có lợi ích cơ bản đối lập, đối kháng với nhau không thể điều hoà được. - Lênin định nghĩa về đấu tranh giai cấp như sau: “ Đấu tranh giai cấp là đấu tranh của một bộ phận nhân dân này chống bộ phận nhân dân khác, là cuộc đấu tranh của những người bị tước hết quyền, bị áp bức bóc lột chống bọn có đặc quyền đặc lợi, cuộc đấu tranh của công nhân làm thuê hay những người hữu sản hay giai cấp tư sản” * Tính phức tạp của đấu tranh giai cấp ở nước ta hiện nay : - Trong bối cảnh Liên Xô Đông Âu sụp đổ, hệ thống XHCN đang bị thoái trào tạm thời, CNTB đang tạm thời khắc phục những hạn chế và đang chiếm uy thế trên nhiều mặt quân sự, kinh tế, chính trị, xã hội. - Cuộc đấu tranh giai cấp hiện nay không còn trực diện như thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc mà nó ẩn giấu đằng sau qua các cuộc đấu tranh về kinh tế, văn hoá, tư tưởng. Cuộc đấu tranh giai cấp hiện nay không chỉ là đấu tranh bảo vệ chính quyền mà còn định hướng đi lên CNXH. - Một số cán bộ thoái hoá, biến chất vô tình hay hữu ý, trực tiếp hay gián tiếp đã tiếp tay cho những nhân tố gây mất ổn định xã hội đi ngược lại với lợi ích của nhân dân. - Mặt khác còn do những vấn đề toàn cầu đang đặt ra một cách gay gắt, nó nhường như lấn áp vấn đề đấu tranh giai cấp như AIDS, dịch cúm gia cầm, ô nhiễm môi trường, bùng nổ dân số… - Cuộc đấu tranh giai cấp ở nước ta hiện nay đang diễn ra trong từng con người một giữa cái thiện và cái ác, giữa cái bảo thủ, lạc hậu & cái tiến bộ, giữa cái cũ & cái mới, giữa truyền thống và hiện đại,… * Nội dung của cuộc đấu tranh giai cấp ở nước ta: - Cũng cố chính quyền về tay nhân dân để chính quyền thật sự là của dân, do dân & vì dân - Về kinh tế phải xây dựng thành công CNXH, trước hết phải thực hiện thành công CNH, HĐH đất nước. - Xây dựng thành công nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. - Giải quyết vấn đề giai cấp, dân tộc, tôn giáo, thực hiện khối đại đoàn kết dân tộc. - Phải sử dụng 1 cách có hiệu quả các thành phần kinh tế phi XHCN vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh. - Chống lại các luận điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, giữ vững định hướng phát triển XHCN.
+ Trả lời cách đây hơn 7 năm

Offline
Hic. Acer trả lời như triết gia hay Luật gia ấy. Thật bái phục.
+ Trả lời cách đây hơn 7 năm

Offline
sao chứ vô sản làm sao có tài sàn mà tất yếu.
+ Trả lời cách đây hơn 7 năm

Offline
hình như ở VN bây giờ không có đấu tranh giai cấp mà chỉ có công nhân đình công để đòi ban giám đốc công ty trả lại quyền lợi cho mình
+ Trả lời cách đây hơn 7 năm

Offline
tình trạng đấu tranh giai cấp bây giờ ko còn nữa , mọi người sống hòa đồng với nhau , người dân được quyền bầu cử quốc hội , bầu cho người mà mình tín nhiệm nhất , đó là 1 điều đáng khen ngợi , nhưng hiện nay vẫn còn tình trạng " quan tham " ăn xén , chia bớt của dân , hoặc ko chăm lo cho dân , thực hiện các biện pháp " đóng kịch " khi có đoàn thanh tra về , tuy nhiên ko phải tất cả lỗi điều do chính quyền , mà con phải là do ý thức của người dân , cần phải bit đoàn kết , cùng nhau hợp tác để phát triển đất nước
+ Trả lời cách đây hơn 7 năm

Offline
VN là nước chủ nghĩa, phát triển công bằng nên ko còn sự đấu tranh mà đó gọi là cạnh tranh công bằg.
+ Trả lời cách đây hơn 7 năm
Trả lời câu hỏi
Chú ý: Nội dung gửi lên bắt buộc viết có dấu. Nội dung viết không có dấu, sai chính tả nhiều sẽ bị xem vi phạm luật sử dụng của Hỏi & Đáp
Những câu trả lời như "bó tay", "không biết" sẽ bị xóa.
ĐĂNG NHẬP
Loading ...