Hỏi & Đáp 3.0

Hỏi & Đáp 3.0

Mời tham quan phiên bản 3.0 của Hỏi & Đáp để khám phá những chức năng mới lạ và hấp dẫn.
Tham Quan

Theo Hỏi & Đáp trên Facebook

Mời bạn cùng tham gia theo Hỏi & Đáp trên Facebook để được thông báo khi Hỏi & Đáp 3.0 đi vào hoạt động
Thích
Kiểu Gõ:  TELEX VNI VIQR OFF
Offline
5
Điểm
quy luat gia tri
Su anh huong cua quy luat gia tri den nuoc ta hien nay?Vi du cu the?
+ Cách đây hơn 7 năm
+ Lượt xem : 20,694
Trả lời (8)
Hiển thị theo

Offline
_Nhà nước vận dụng QLGT vào việc đổi mới nền kinh tế thông qua xây dựng và phát triển mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN. Thực hiện chế độ một giá, một thị trường thống nhất trong cả nuớc và mở cửa với thị trường nước ngoài. VD: Từ 1986 về trước,nước ta thực thi mô hình kinh tế chỉ tập trung quan liêu bao cấp, nhưng về sau, nhờ vận dụng QLGT thông qua đổi mới nền kinh tế, nước ta chuyển sang xây dựng và phát triển mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN, nhờ đó đưa nước ta ra khỏi khủng hoảng kinh tế_Xã hội và đạt những thành tựu đáng kể. _Nhà nước thông qua việc ban hành, sử dụng pháp luật, chính sách kinh tế, chính sách xã hội và bằng thực lực kinh tế của mình để điều tiết thị trường nhằm phát huy mặt tích cực và hạn chế sự pâhn hoá giàu - nghèo và những tiêu cực Xh khác, thúc đẩy sản xuất phát triển và lưu thông hàng hoá,ổn định, nâng cao đời sống nhân dân. VD: ban hành Luật Doanh nghiệp, Luật đầu tư.....
+ Trả lời cách đây hơn 7 năm

Offline
Quy luật giá trị là quy luật căn bản của sản xuất và trao đổi hàng hoá. ở đâu có sản xuất và trao đổi hàng hoá thì ở đó có sự tồn tại và phát huy tác dụng của quy luật giá trị. Nội dung của quy luật giá trị Theo quy luật giá trị, sản xuất và trao đổi hàng hoá phải dựa trên cơ sở hao phí lao động xã hội cần thiết. Trong kinh tế hàng hoá, mỗi người sản xuất tự quyết định hao phí lao động cá biệt của mình, nhưng giá trị của hàng hoá không phải được quyết định bởi hao phí lao động cá biệt của từng người sản xuất hàng hoá, mà bởi hao phí lao động xã hội cần thiết. Vì vậy, muốn bán được hàng hoá, bù đắp được chi phí và có lãi, người sản xuất phải điều chỉnh làm cho hao phí lao động cá biệt của mình phù hợp với mức chi phí mà xã hội chấp nhận được. Trao đổi hàng hoá cũng phải dựa trên cơ sở hao phí lao động xã hội cần thiết, có nghĩa là trao đổi theo nguyên tắc ngang giá. Sự vận động của quy luật giá trị thông qua sự vận động của giá cả hàng hoá. Vì giá trị là cơ sở của giá cả, nên trước hết giá cả phụ thuộc vào giá trị. Hàng hoá nào nhiều giá trị thì giá cả của nó sẽ cao và ngược lại. Trên thị trường, ngoài giá trị, giá cả còn phụ thuộc vào các nhân tố: cạnh tranh, cung cầu, sức mua của đồng tiền. Sự tác động của các nhân tố này làm cho giá cả hàng hoá trên thị trường tách rời với giá trị và lên xuống xoay quanh trục giá trị của nó. Sự vận động giá cả thị trường của hàng hoá xoay quanh trục giá trị của nó chính là cơ chế hoạt động của quy luật giá trị. Thông qua sự vận động của giá cả thị trường mà quy luật giá trị phát huy tác dụng.
+ Trả lời cách đây hơn 7 năm

Offline
Ảnh hưởng của quy luật giá trị ở Việt Nam à ? Bạn thấy đó bây giờ cái gì cũng lên giá vùn vụt đó thôi đó chính là tác động của quy luật giá trị đó
+ Trả lời cách đây hơn 7 năm

Offline
Ví dụ cụ thể nhất là hiện nay tất cả mọi thứ đều tăng giá.
+ Trả lời cách đây hơn 7 năm

Offline
_Nhà nước vận dụng QLGT vào việc đổi mới nền kinh tế thông qua xây dựng và phát triển mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN. Thực hiện chế độ một giá, một thị trường thống nhất trong cả nuớc và mở cửa với thị trường nước ngoài. VD: Từ 1986 về trước,nước ta thực thi mô hình kinh tế chỉ tập trung quan liêu bao cấp, nhưng về sau, nhờ vận dụng QLGT thông qua đổi mới nền kinh tế, nước ta chuyển sang xây dựng và phát triển mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN, nhờ đó đưa nước ta ra khỏi khủng hoảng kinh tế_Xã hội và đạt những thành tựu đáng kể. _Nhà nước thông qua việc ban hành, sử dụng pháp luật, chính sách kinh tế, chính sách xã hội và bằng thực lực kinh tế của mình để điều tiết thị trường nhằm phát huy mặt tích cực và hạn chế sự pâhn hoá giàu - nghèo và những tiêu cực Xh khác, thúc đẩy sản xuất phát triển và lưu thông hàng hoá,ổn định, nâng cao đời sống nhân dân. VD: ban hành Luật Doanh nghiệp, Luật đầu tư.....
+ Trả lời cách đây hơn 7 năm

Offline
Quy luật giá trị là quy luật căn bản của sản xuất và trao đổi hàng hoá. ở đâu có sản xuất và trao đổi hàng hoá thì ở đó có sự tồn tại và phát huy tác dụng của quy luật giá trị. Nội dung của quy luật giá trị Theo quy luật giá trị, sản xuất và trao đổi hàng hoá phải dựa trên cơ sở hao phí lao động xã hội cần thiết. Trong kinh tế hàng hoá, mỗi người sản xuất tự quyết định hao phí lao động cá biệt của mình, nhưng giá trị của hàng hoá không phải được quyết định bởi hao phí lao động cá biệt của từng người sản xuất hàng hoá, mà bởi hao phí lao động xã hội cần thiết. Vì vậy, muốn bán được hàng hoá, bù đắp được chi phí và có lãi, người sản xuất phải điều chỉnh làm cho hao phí lao động cá biệt của mình phù hợp với mức chi phí mà xã hội chấp nhận được. Trao đổi hàng hoá cũng phải dựa trên cơ sở hao phí lao động xã hội cần thiết, có nghĩa là trao đổi theo nguyên tắc ngang giá. Sự vận động của quy luật giá trị thông qua sự vận động của giá cả hàng hoá. Vì giá trị là cơ sở của giá cả, nên trước hết giá cả phụ thuộc vào giá trị. Hàng hoá nào nhiều giá trị thì giá cả của nó sẽ cao và ngược lại. Trên thị trường, ngoài giá trị, giá cả còn phụ thuộc vào các nhân tố: cạnh tranh, cung cầu, sức mua của đồng tiền. Sự tác động của các nhân tố này làm cho giá cả hàng hoá trên thị trường tách rời với giá trị và lên xuống xoay quanh trục giá trị của nó. Sự vận động giá cả thị trường của hàng hoá xoay quanh trục giá trị của nó chính là cơ chế hoạt động của quy luật giá trị. Thông qua sự vận động của giá cả thị trường mà quy luật giá trị phát huy tác dụng.
+ Trả lời cách đây hơn 7 năm

Offline
Ảnh hưởng của quy luật giá trị ở Việt Nam à ? Bạn thấy đó bây giờ cái gì cũng lên giá vùn vụt đó thôi đó chính là tác động của quy luật giá trị đó
+ Trả lời cách đây hơn 7 năm

Offline
Ví dụ cụ thể nhất là hiện nay tất cả mọi thứ đều tăng giá.
+ Trả lời cách đây hơn 7 năm
Trả lời câu hỏi
Chú ý: Nội dung gửi lên bắt buộc viết có dấu. Nội dung viết không có dấu, sai chính tả nhiều sẽ bị xem vi phạm luật sử dụng của Hỏi & Đáp
Những câu trả lời như "bó tay", "không biết" sẽ bị xóa.
ĐĂNG NHẬP
Loading ...